Behov for funksjonærer - Ullensaker Rundt 6. septe

Behov for funksjonærer - Ullensaker Rundt 6. septe

Arrangør: Ullensaker Cykleklub

Tid


Beskrivelse

Start Oppgaver:

Fra kl 09:00 til 14:00

 • 6 funksjonærer i sekretariat til registrering, utdeling av startnummer/brikker ,
 • 2 funksjonærer til rigg av start/mål og tidtagerutstyr
 • 1 funkjonær til å dirigere trafikk og vise vei. (Ønsker KUN parkering på hovedparkeringen)
 • 4 funksjonærer til registrering til start og ved målgang.( De samme som delte ut startnr/brikker)
 • 1 funksjonær til tidtagning
 • 3 sjåfører/lederbiler med gulblink, en foran hver gruppe som kjører lang løype.


23 stk Løypevakter fremmøte kl 10:00 ved Start for utdeling av vester og flagg.

 • 1vakt i rundkjøring ut/inn ved UKI arena
 • 1 vakt i rundkjøring Jessheim N
 • 1 vakt i rundkjøring etter E6 Bru
 • 1 vakt i Liekrysset
 • 1 vakt i avkjøring ut på Blikkvegen
 • 1 vakt i krysset Blikkvegen/Gardemovegen
 • 1 vakt i rundkjøring Normokorset
 • 1 vakt i Rundkjøring før Risebrovegen
 • 2 vakter i krysset Gardemovegen/ Fv 504 ved Dal st
 • 1 vakt i krysset ved Bondal Bru
 • 1 vakt i krysset inn på Rv179 i Nordkisa
 • 1 vakt i krysset Rv179/Kisavegen i Nordkisa
 • 2 vakter i krysset Kisavegen/Rv174 Fonbekk
 • 2 vakter i rundkjøring på E16 Nybakk
 • 1 vakt på Borgen i krysset ut på Myrhusvegen
 • 1 vakt i Myrhuskrysset ut på Randbydalsvegen
 • 2 vakter i krysset ut på Rv174 ved Rulnes
 • 1 vakt i rundkjøring ved Toyota
 • 1 vakt i rundkjøring ved Bohus.
 • Vakter kan flyttes fra postene 2-7 til postene 16-19
HVIS NOK VAKTER ER FLYTTING AV VAKTER IKKE NØDVENDIG

Vaktinnstruks for UCK.pdf

Løypebeskrivelse:
Første start kl 11:00. 65km
Start på Markavegen ut på Rv174 til høyre i rundkjøring følger denne til krysset Rv174/Fv 454, tar høyre og fortsetter Fv454 til Lie, svinger venstre ut på Lievegen, svinger høyre på Blikkvegen videre til høyre ut på Gardemovegen Rv176 til Normokorset, første avkjøring til høyre i rundkjøring ut på Sessvollvegen, følger denne videre på Fv504 til Dal og svinger høyre i kryss FV504/FV501, videre til Krysset FV501/458 over Bondal bru kjører Fv458 Sætrevegen til Norkisa svinger Høyre i krysset Fv458/Rv179, følger denne til krysset Rv179/Fv458 Kisavegen, følger denne til Fonbekk krysset Fv458/Rv174, svinger venstre og følger denne til Nybakk rundkjøring Fv174/E16, 2 avkjøring ut på Fv450 følger denne til Borgen, første avkjøring til Høyre i rundkjøring ut på Fv458->Gml.Kongsvingervegen svinger høyre ut på Myrhusvegen, videre til krysset Myrhusvegen/Fv457, følger denne gjennom Randbydalen til Rulnes krysset Fv457/Rv174, kjører Rv 174 gjennom 2 rundkjøringer og svinger høyre i rundkjøring 3, inn på Markavegen og MÅL.

Kort Løype:
Samme løype frem til Fonbekk krysset Fv458/Rv174, svinger høyre ut på Rv174, kjører denne til mål i Markavegen.

Kartlink

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline